Zakladanie stavieb

zakladanie stavieb

Konštrukcie pozemných stavieb sa vytvárajú vo väčšine z pórovitých alebo hydroskopických hmôt. Veľmi ľahko prijímajú vodu alebo vlhkosť. Vlhké objekty veľmi rýchlo degradujú a strácajú na svojej funkčnosti a hodnote. Z týchto dôvodov je potrebné chrániť podzemné časti objektov a previesť túto ochranu čo najkvalitnejšie. Je potrebný návrh, ktorý navrhne projektant s odborníkom, vrátane postupností výstavby.

Po zrealizovaní zakladania nie je jednoduché sa po dostavbe vrátiť k opravám. Preto musíme dávať zvlášť veľký pozor na výber hydroizolácie, kvalitného aplikátora a dokonalého návrhu.