Účelové strechy

ucelove strechy

Podľa spôsobu využitia strechy okrem nepochôdznych rozdeľujeme pochôdzne strechy aj na účelové, ktoré umožňujú ďalšie účelné využitie (napr. chôdza, oddych, vegetácia, parkovisko a pod.)

Vegetačné strechy rozdeľujeme podľa druhu rastlín na intenzívne a extenzívne. Podľa umiestnenia rastlín ich rozdeľujeme na rastliny v kvetináčoch (mobilné), rastliny v upravenej atike, rastliny v záhonoch, celá plocha vysadená rastlinami a kombinované.

Táto oblasť je veľmi náročná na výber jednotlivých vrstiev strešného plášťa a použitia dokonalej hydroizolácie.