Strechy

strechy

Strecha je ochranná konštrukcia nad posledným podlažím objektu.
Ploché strechy sú so sklonom krytiny od 0 do 10°. Podľa skladby strešného plášťa ich rozdeľujeme na jednoplášťové, dvojplášťové a viacplášťové.

Sedlové strechy, oblúkové strechy a ostatné strechy sú so sklonom viac ako 10°. Pri konštruovaní vznikajú určité špecifické problémy. V prvom rade si musíme uvedomiť, že voda na povrchu steká veľmi pomaly udržiavajúc sa adhéznymi silami. Ďalej podliehajú ustavičnému vplyvu a účinku slnečných lúčov, mechanicky na ne pôsobí sneh a vrstvy ľadu. Rozličné teplotné vplyvy na jednotlivé vrstvy spôsobujú rozličné dilatácie a tomu zodpovedajúce napätia. Všetky tieto problémy sme dlhoročnou skúsenosťou a overením v praxi na stavbách vyriešili a ponúkame Vám ich v našom ucelenom hydroizolačnom systéme.

FATRABIT predstavuje hydroizolačný systém na báze modifikovaných asfaltových pásov prvotriednej kvality a dlhodobej životnosti. Ich jedinečné vlastnosti sú výsledkom modifikácie kvalitnej asfaltovej zmesi polymérmi prvotriednej kvality. Hydroizolačné asfaltové pásy Fatrabit sú dostupné v rôznych modifikáciach označených ako APP a APAO, pričom APAO predstavuje najvyšší stupeň modifikácie, ktorý vieme u asfaltu dosiahnuť.

Ponúkame zhotovenie akéhokoľvek tvaru Vašej novej strechy, prípadne zabránime zatekaniu do Vášho existujúceho objektu. Radi po obhliadke alebo na základe projekčných podkladov pripravíme pre Vás konkrétnu ponuku. Neváhajte nás kontaktovať.